Barevná typologie

Barevný jazyk pro manažery a týmy s využitím GPOP

Trenéři

Mgr. David Kryštof, PH.D., ACC
Jitka Rozhonová
RNDr. Danica Pražáková

Program je určen

Všem manažerům a týmům, kteří chtějí poznat novou metodu, jak efektivně odhadnout osobnostní potenciál lidí. Nově vzniklým týmům i zaběhlým týmům s potřebou sladit se. Týmům, které prochází změnou.

Cílem programu je

Program zařazuje osobnostní potenciál lidí do čtyř barevných skupin a popisuje skupiny pomocí klíčových kritérií. Specifikuje preference jednotlivých barevných skupin a tím utváří jednotný “barevný“ jazyk. Jednotný jazyk barev funguje jako návod: pomáhá rozpoznat a definovat osobnostní potenciál různých typů lidí. Barvy sjednocují pojmy a zjednodušují slovník. Učíme se chápat a rozlišovat lidi proto, abychom si utvářeli nové strategie pro komunikaci, pro vedení lidí i pro dělbu rolí v týmech. Poznáváme lidský potenciál a učíme se jinak nahlížet na silné i slabé stránky lidí kolem nás. K poznání různých typů osobností využíváme GPOP (Golden Profiler of Personality) – osobnostní test, teoreticky podložený a ověřený v praxi.  

Přínosy pro účastníky

  • Získáte nový pohled na své silné i slabší stránky a naučíte se profitovat z toho, jak vás vnímá vaše okolí
  • Rozšíříte si poznatky o tom, jak vnímat jednání a způsoby přemýšlení ostatních
  • Osvojíte si nové strategie pro interakce s jinými lidmi na základě pochopení jejich preferencí
  • Využijete nové strategie v týmové spolupráci, při vedení lidí i ve svém osobním životě

 

Máte zájem o barevnou typologii? Zajímá Vás cena barevné typologie? Napište nám.

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole: