Kód: 143

Finanční řízení pro ekonomy

Neohodnoceno
7 744 Kč / os. 6 400 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné

Pro pracovníky finančních, ekonomických a controllingových útvarů, kteří chtějí rozšířit své znalosti a schopnosti nejen v rámci efektivního řízení profitability a cash flow, ale i v rámci využívání finančních analýz a finančního benchmarkingu pro hodnocení nejen vlastní společnosti, ale i dodavatelů, odběratelů a konkurence a v oblasti vyhodnocování investic.

Kategorie: Ekonomika

/ 2 x 8 hodin online

 

Lektor

Josef Kutáč

Kurz je určen

Pro pracovníky finančních, ekonomických a controllingových útvarů, kteří chtějí rozšířit své znalosti a schopnosti nejen v rámci efektivního řízení profitability a cash flow, ale i v rámci využívání finančních analýz a finančního benchmarkingu pro hodnocení nejen vlastní společnosti, ale i dodavatelů, odběratelů a konkurence a v oblasti vyhodnocování investic.

Cílem kurzu je

Na základě příkladů z praxe získat a případně si prohloubit znalosti a schopnosti spojené s možnostmi řízení výnosů, nákladů a cash flow a jejich ovlivňování úrovní využívání vlastních kapacit. Osvojit si uplatňování účinných zásad při vyhodnocování investic a využívání výsledků finanční analýzy a finančního benchmarkingu pro zajištění vyšší efektivnosti proti konkurenci. Demonstrovat definované zásady a principy finančního řízení na příkladech z praxe a v rámci finančních analýz provedených účastníky kurzu z veřejně dostupných dat společností, které si sami určí (především vlastní a konkurenční spol.). Výsledky těchto analýz pak konzultovat s lektorem.

Přínosy pro účastníky

Získáte znalosti a schopnosti potřebné k používání efektivních způsobů finančního řízení k zajištění zvyšování nejen ziskovosti, ale hlavně cash flow, a to s využitím:

 • průkazně sestavovaných rozpočtů a kalkulací,
 • cíleně prováděné finanční analýzy a finančního benchmarkingu,
 • správných zásad vyhodnocování investic nejen při jejich přípravě, ale i během jejich realizace a provozního využívání,

Osnova kurzu 

 • Hlavním cílem obchodních společností je zisk, zvyšování jejich tržní hodnoty nebo generování peněz?
 • Manažerské účetnictví jako nejdůležitější informační základna finančního řízení.
 • Zásady sestavování rozpočtů pro odpovědnostní řízení fixních nákladů a metodika výpočtu kalkulací pro účinné řízení variabilních nákladů.
 • cash flow – zásady a možnosti jeho zvyšování, a to nejen lepším využitím dlouhodobého a oběžného majetku. Cash flow jako nejdůležitější KPI.
 • Silná a slabá místa při uplatňování současných metod vyhodnocování investic.
 • Vymezení finanční analýzy z pohledu potřeb efektivního finančního řízení.
 • Benchmarking jako důležitý nástroj zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Konzultace a řešení problematiky řízení profitability a cash flow, sestavování rozpočtů, výpočtu kalkulací, investičního rozhodování, finanční analýzy a finančního benchmarkingu vycházející z dotazů účastníku kurzu.

Zakončení

Možnost zakončení kurzu testem dle Vašich požadavků. Účastníkům bude vystaveno osvědčení na základě absolvovaného testu.

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.