Kód: 140

Finanční řízení pro neekonomy

Neohodnoceno
3 872 Kč / os. 3 200 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné

Pro technické pracovníky a nefinanční manažery (neekonomy), kteří chtějí pro ně přijatelnou formou získat znalosti nejen o možnostech efektivního řízení profitability a Cash Flow, ale i o vlivech využívání výrobních kapacit a realizací investic na tyto ukazatele. Kurz rovněž nabízí vhodnou formou seznámení se s principy využívání finanční analýzy a finančního benchmarkingu nejen pro hodnocení vlastní společnosti, ale i dodavatelů, odběratelů a konkurence.

Kategorie: Ekonomika

/ 2 x 4 hodiny nebo 1 x 8 hodin online

 

Lektor

Josef Kutáč

Kurz je určen

Pro technické pracovníky a nefinanční manažery (neekonomy), kteří chtějí pro ně přijatelnou formou získat znalosti nejen o možnostech efektivního řízení profitability a Cash Flow, ale i o vlivech využívání výrobních kapacit a realizací investic na tyto ukazatele. Kurz rovněž nabízí vhodnou formou seznámení se s principy využívání finanční analýzy a finančního benchmarkingu nejen pro hodnocení vlastní společnosti, ale i dodavatelů, odběratelů a konkurence.

Cílem kurzu je

Na základě příkladů z praxe získat znalosti spojené s možnostmi řízení nákladů, výnosů a Cash Flow a ovlivňování jejich výše úrovní využívání vlastních kapacit. Osvojit si zásady vyhodnocování investic a využívání výsledků finanční analýzy a finančního benchmarkingu pro zajištění vyšší efektivnosti proti konkurenci. Demonstrovat definované zásady a principy finančního řízení na příkladech z praxe a v rámci finančních analýz provedených z veřejně dostupných dat společností, které si určí účastníci kurzu (především vlastní a konkurenční spol.).  

Přínosy pro účastníky

Získáte znalosti potřebné k používání efektivních způsobů finančního řízení k zajištění zvyšování nejen ziskovosti, ale hlavně Cash Flow, a to s využitím:

 • průkazně sestavovaných rozpočtů a kalkulací,
 • cíleně prováděné finanční analýzy a finančního benchmarkingu,
 • správných zásad vyhodnocování investic nejen při jejich přípravě, ale i během jejich realizace a provozního využívání.

Osnova kurzu 

 • Hlavním cílem obchodních společností je zisk, zvyšování jejich tržní hodnoty nebo generování peněz?
 • Jaké informace lze pro finanční řízení získat z manažerského účetnictví.
 • Zásady sestavování rozpočtů pro odpovědnostní řízení fixních nákladů a podmínky využití kalkulací pro účinné řízení variabilních nákladů.
 • Cash Flow – zásady a možnosti jeho zvyšování, a to nejen lepším využitím dlouhodobého a oběžného majetku.
 • Současné metody vyhodnocování investic a vhodnost jejich použití.
 • Principy finanční analýzy a ukazatelé hodnocení finančního zdraví společnosti.
 • Benchmarking jako důležitý nástroj k hledání a využívání rezerv pro zvyšování konkurenceschopnosti.
 • Konzultace a řešení problematiky řízení profitability a Cash Flow, sestavování rozpočtů, výpočtu kalkulací, investičního rozhodování, finanční analýzy a finančního benchmarkingu vycházející z dotazů účastníku kurzu.

Zakončení

Možnost zakončení kurzu testem dle Vašich požadavků. Účastníkům bude vystaveno osvědčení na základě absolvovaného testu.

 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.